Video záznamy Jednotlivých prednášok a prezentácie vo formáte PDF nájdete na stránke:
https://www.eset.com/sk/security-days/

8:00 – 9:00
Príchod hostí

9:15 – 10:10
Zuzana Hečko
Desatoro ohľadne nového nariadenia na ochranu osobných údajov GDPR
Po štyroch rokoch kontroverzných diskusií ohľadne toho, ako by mala vyzerať nová právna úprava pre ochranu osobných údajov, bol text nového nariadenia o ochrane osobných údajov(GDPR) schválený a začne sa uplatňovať od 25. mája 2018. GDPR nahradí zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý bude zrušený. GDPR nie je iba ďalšou novelou v oblasti ochrany osobných údajov, ale znamená menšiu revolúciu v oblasti ochrany dát. Takáto posilnená ochrana však ide ruka v ruke s početnými novými povinnosťami pre spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje. Prezentácia Vás prevedie 10 najzákladnejšími zmenami, ktoré GDPR prináša.
Otázky a diskusia

10:10 – 10:40
Jaroslav Oster
Čo pre nás bude znamenať GDPR z pohľadu praxe
Nariadenie EU (GDPR) prináša rad nových požiadaviek na úrovni organizačných ale rovnako aj technologických opatrení.  Nasledujúce obdobie otvára  široké spektrum otázok rôzneho tematického zamerania – od technických otázok, cez časové plánovanie a v neposlednom rade aj otázky prechodu súčasného stavu implementácie bezpečnostných projektov v organizáciách na aktualizované požiadavky. Preto je dôležité venovať pozornosť aj otázkam súčasných nedostatkov.

10:40 – 11:00
Coffee break

11:00 – 11:30
Ivan Makatura
Čo je to informačná bezpečnosť a prečo by ste sa tou činnosťou vlastne mali zaoberať?
V dnešnej dobe sú médiá plné informácií o hrozbách prichádzajúcich z kybernetického priestoru. Konatelia, vlastníci a predstavenstvá podnikov si už väčšinou tieto hrozby uvedomujú. Avšak ako manažéri zodpovedne spravujúci majetok organizácie si zároveň aj kladú otázky, ktoré hrozby sa týkajú ich podniku, či má zmysel venovať sa ochrane informácií interne, v rámci organizácie, alebo kybernetickú bezpečnosť zveriť do rúk dodávateľov. Taktiež ich zaujíma, koľko taká ochrana informácií vlastne stojí a či sú prostriedky vynaložené na bezpečnostné opatrenia dostatočne efektívne, v porovnaní s výškou možných strát. Prezentácia vysvetlí základné princípy manažmentu bezpečnostných rizík a opíše možné procesné modely pre efektívny výkon činností v oblasti ochrany infirnačných aktív.

11:30 – 12:00
Daniel Chromek
„Dopad GDPR na internú bezpečnosť ESET“
Rozdelenie rolí a zodpovedností v rámci ochrany osobných údajov medzi DPO a internou bezpečnosťou a vysokoúrovňový plán GDPR programu. Interná bezpečnosť vystupuje ako podpora pre DPO, pričom uvediem konkrétne príklady využitia existujúcich dokumentov, procesov a opatrení internej bezpečnosti na ochranu osobných údajov. Na druhej strane GDPR prináša aj nové požiadavky a výzvy v internej bezpečnosti, na ktoré v prezentácii upozorním.

12:00 – 12:30
Jaroslav Oster, Ivan Makatura, Daniel Chromek
Panelová diskusia

12:30 – 13,30
Obed

13:30 – 14:00
Ondrej Kubovič
“ESET a IDC: Sú slovenské firmy pripravené na GDPR?”
Európu v najbližších mesiacoch čaká legislatívna zmena (známa pod skratkou GDPR), ktorá má za cieľ zvýšiť ochranu súkromia jej občanov. Nová regulácia však má rozsiahle dôsledky najmä pre firmy všetkých veľkostí, a to aj na Slovensku. V prezentácii sa dozviete, či sú firmy na túto zmenu pripravené, aké majú skúsenosti s ochranou a únikom dát, a ako sa môžu pred nimi chrániť.

14:00 – 14:30
Ondrej Krajč
Technológie ochrany dát
Bezpečnostný softvér je síce dôležitým ale rozhodne nie jediným prvkom ochrany firemnej siete a údajov. Agilná firma, ktorá sa chce efektívne postaviť nástrahám kybernetických útočníkov, by mala seriózne zvážiť nasadenie šifrovania a dvojfaktorovej autentifikácie. Práve týmto dvom technológiám sa bude venovať prezentácia.

14:30 – 15:00
Peter Košinár
„Evolúcia ransomwaru“
Ransomware je jednou z najaktuálnejších kybernetických hrozieb. Ide o škodlivý kód, ktorý zašifruje obsah zariadenia a za odšifrovanie žiada od firmy nemalé výkupné. Tento biznis model sa ukázal byť pre kyberkriminálnikov efektívnym zdrojom peňazí. Dokázali však vyvinúť ešte inovatívnejšie spôsoby, ktorými chcú maximalizovať svoje príjmy. Prezentácia opíše a ukáže niekoľko nových a zaujímavých rodín ransomawaru, ktoré útočia na operačný systém Windows, macOS a Linux.

15:00 – 15:30
Lukáš Štefanko
„Android ransomware“
Tento škodlivý kód neobchádza ani najobľúbenejšiu mobilnú platformu. Prezentácia sa preto bude venovať rozdielnym spôsobom, ktoré kyberkriminálnici využívajú na útok na platformu Android. Okrem iného ukážeme aj rozdelenie Android ransomwaru a jeho vývoj.

15:30 – 15:40
Coffee break

15:40 – 16:10
Ján Škvarka
„Ochrana a prevencia pred ransomwarom „
Prezentácia sa bude venovať viacerým spôsobom, ako predísť infekcii ransomwarom a na základe reálnych prípadov zo Slovenska ponúkne opis okolností, za akých možno získať zašifrované dáta späť.

16:10 –
Otázky a diskusia