Tomáš Mičo
Tomáš Mičo

Tomáš Mičo

Tomáš Mičo v súčasnosti pracuje v právnom tíme spoločnosti ESET na pozícii Senior Data Protection and Licencing Lawyer, kde je zodpovedný za ochranu osobných údajov vrátane implementácie GDPR. Predtým pracoval ako vedúci odboru legislatívno – právneho a registra informačných systémov na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Miroslav Chlipala
Miroslav Chlipala

Miroslav Chlipala

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát s viac ako 14-ročnou praxou so zameraním na IT právo, softvérové právo, ochranu osobných údajov, právne aspekty cloudu, startupové právo a transfer technológií. Advokátska kancelária pod jeho vedením je opakovane vyhlasovaná za Právnickú firmu roka IP/IT/telco ako odporúčaná kancelária. Každoročne patrí medzi spíkrov konferencie eFocus IT právo, konferencie FORBES Global: Technológie: Inovácie v biznise alebo Exponet konferencie: IT medzi paragrafmi.

Pôsobí ako certifikovaný tútor programu HELP28 Rady Európy pre vzdelávanie advokátov v oblasti ochrany osobných údajov a ochrany súkromia. Je členom pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre verejné právo (so zameraním na ochranu osobných údajov). Je členom združenia Data Privacy Compliance, ktoré združuje právnych expertov z viac ako 32 krajín sveta. Je autorom publikácie Cloud Privacy Check Country Report Slovakia.

Ivan Makatura
Ivan Makatura

Ivan Makatura

Ivan Makatura je skúsený bezpečnostný manažér s viac, než 13 ročnou praxou riaditeľa odboru bezpečnosti (CSO) v bankách (VÚB, Dexia), s rozsiahlymi znalosťami v oblasti IT, so špecializáciou na systémy riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS), manažment IT služieb (ITSM) a na procesy riadenia IT rizík. V súčasnosti je členom tímu IBM Security Services v pozícii vedúceho bezpečnostného konzultanta, so zameraním na oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ochranu osobných údajov, manažment rizika a riadenie súladu. Ivan je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky v odvetví Bezpečnosť a ochrana informačných systémov.

Jaroslav Oster
Jaroslav Oster

Jaroslav Oster

Jaroslav Oster je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach pôsobí  ako konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti  v spoločnosti Info consult, s.r.o. od roku 2000 pôsobí tiež ako súdny znalec v IT problematike. Aktívne sa podieľa na rade vzdelávacích a realizačných projektov zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti v zdravotníckom sektore, samospráve i komerčnom sektore, vzdelávaní súdnych znalcov. Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej asociácie informačnej bezpečnosti (SASIB) ako aj občianskych aktivít zameraných na zvyšovanie bezpečnostného povedomia a prevencie počítačovej kriminality.

Ondrej Krajč
Ondrej Krajč

Ondrej Krajč

Ondrej Krajč vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Na nej sa zoberal návrhom metropolitnej optickej siete a dopredným zabezpečením dát. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2008 ako Technical Support Engineer, zodpovedný za implementácie a optimalizáciu antivírusového riešenia pre veľkých zákazníkov. Momentálne pracuje na pozícii Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou je publikačná a prezentačná činnosť ako aj konzultačné poradenstvo pri veľkých implementáciách bezpečnostných produktov ESET.

Tomáš Ležovič
Tomáš Ležovič

Tomáš Ležovič

Tomáš Ležovič – v minulosti pracoval ako vývojár webových a mobilných aplikácii pre medzinárodnú leteckú spoločnosť. Práve tam prvýkrát podľahol čaru internetovej bezpečnosti. Tá ho zaujala natoľko, že dnes sa internetovej bezpečnosti venuje ako penetračný tester v spoločnosti ESET.

Michal Šuster
Michal Šuster

Michal Šuster

Michal Šuster v súčastnosti pracuje ako SMB Business Development Lead EMEA v spoločnosti ESET.

Ľuboš Urbančok
Ľuboš Urbančok

Ľuboš Urbančok

Luboš Urbančok už dva roky pomáha firmám uvedomiť si hodnotu a nenahraditeľnosť ich konštrukčných výkresov, obchodných kontaktov a ďalších dát. Ako riaditeľ obchodného oddelenia Safetica Technologies pre Česko a Slovensko prispieva k zlepšeniu dátovej bezpečnosti v českých i slovenských firmách a ukazuje im ako chrániť ich cenné know-how.