Спас Иванов

crop 3

Спас Иванов  притежава Сертификат ITIL v3. Сертифициран е и за вътрешен одитор по ISO 9001, ISO 20000-1 и ISO 27001 и е сред предпочитаните партньори на SonicWALL INC, Cyberoam, ESET и Qualys Guard. Завършил е УНСС.

Заедно с екипа на компанията осигурява информационната защита на Международната олимпиада по иформатика през 2009, Пловдив. Лектор и водещ на конференцията за информационна сигурност “Reality in the cloud”, Катарино 2010 г. и “Real security in a digital world”, Велинград 2012 г.

Николай Пасков

crop 16

Николай Пасков е завършил специалност информатика в Julius Maximilian, Германия.

Занимава се главно с консултиране и внедряването на инструменти за информационна сигурност в големи организации и правителствени структури. Сертифициран е за продуктите Cyberoam, Sonicwall и Qualys, както и като вътрешен одитор за ISO 27001.