ESET Security Day е поредица от събития, които показват какви са най-новите, важни за фирмата текущи проблеми и тенденции ИТ технологиите, както и как потребителите да се предпазят от тях. В презентациите участват специалисти от сферата на информационната сигурност.

ESET Security Day Bulgaria ще се фокусира не само върху ползите за участниците в прилагането на решения за сигурност като двуфакторна автентификация и криптиране на данните, а и как това ще повлияе на компанията. Също така ще покажем какви правила за сигурност да бъдат внедрени във компанията за по-ефективното й развитие.

Предлагаме Ви уникалната възможност да научите как да осигурите максимално ниво на сигурност на компанията и непрекъсваемост на бизнес процесите. Участието специалисти в сферата на ИТ сигурността, ще осигури възможност да получите индивидуални съвети за средата на нашата компания. Те ще споделят с участниците своите възгледи и различни преживявания, свързани с темата на събитието, така че да получите не само най-актуализирана информация, но и практически съвети от професионалисти, които могат да ви помогнат в ежедневната работа.